ÇIVGIN SERA BOYASI

Ürün Detayları

TANIM:Alkid bağlayıcı esaslı ,hava kurumalı, üstün ışık haslığı ve örtücülüğü yüksek olan pigmentlerle ve korozyon önleyici ajanlarla modifiye edilmiş üstün pas önleme özelliği olan astar veya sonkat olarak kullanılabilen sentetik boyadır.
 
ÖZELLİKLERİ:Nem,su ve tuzlu suya dayanıklılığı mükemmel yapışma ve elastikiyeti,hızlı kuruması üstün özelliklerindendir.
 
UYGULAMA ALANI:Dahili-harici tüm metal yüzeylerde korozyon önleyici boya olarak kullanılır.
 
UYGULAMA ŞEKLİ:Yüzeyler telfırça,raspa veya kum püskürtme ile pastan arındırılır.Toz,gres ve yağlar solventle silinerek temizlenir.(Paslı zemin varsa yağın silinmesi ve korozyon sonucu kabarmış ve dökülmek üzere olan metal parçacıklarının kazınması gerekir.)%10-15 arasında Çıvgın Sentetik Tiner ile inceltildikten sonra fırça veya pistole ile tatbik edilir.2.kat uygulaması istenilirse ilk kat uygulamasından 8 saat sonra yapılır.2.kat uygulaması ilk katın kuruması beklenilmeden yapılırsa boya yüzeyinde kırışma olabilir.
 
İNCELTİCİ:Çıvgın Sentetik Tiner
 
BOYANABİLEN ALAN(TEORİK):Tek katta 1 litre boya ile 50 mikron kuru film kalınlığında 10-11 metrekare alan boyanabilir.(Kayıplar Hariç)
 
KURUMA SÜRESİ(23±2°C):
  • Toz tutmama : 2-3 saat
  • Dokunma kuruması :3-4 saat
  • Tam kuruması : 24 saat
 
NOT:Hava sıcaklığına ve boyama yapılan ortamın nem oranına göre kuruma süresi değişiklik gösterebilir.
Uygulama yapılan ortamın sıcaklığı +5 °C 'den düşük olmamalıdır.
 
PARLAMA NOKTASI:>38°C